O fundacji

Fundacja Navigare została założona w 2008 roku. Celem działalności Fundacji jest upowszechnianie i promowanie żeglarstwa i sportowych dyscyplin żeglarskich, idei olimpijskiej, aktywności i kultury fizycznej szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Wspieramy także rozwój młodych, utalentowanych żeglarzy, jak również propagujemy żeglarstwo wśród młodzieży w trudnej sytuacji życiowej. Współpracujemy z instytucjami, urzędami, szkołami, klubami sportowymi, domami dziecka. Mając na uwadze potrzebę wspierania rozwoju młodych sportowców, upowszechniania kultury sportowej oraz szerzenie zasad fair-play, które przewodzą tradycjom olimpijskim. Fundacja Navigare podejmuje działania ukierunkowane na aktywowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez sport i realizację projektów o charakterze morskim i żeglarskim. Wierzymy, że takie inicjatywy zachęcą społeczeństwo do rozwijania sportowych pasji i nowych zainteresowań. Fundacja jest członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Żeglarskiego.

Cele statutowe

Fundacja została powołana dla realizacji następujących celów:

 • Upowszechniania kultury żeglarstwa, wiedzy oraz problematyki żeglarstwa.
 • Wspierania rozwoju młodych żeglarzy
  uzdolnionych sportowo.
 • Pomocy zawodnikom, dla których sport stał się drogą do osiągania sukcesów w życiu.
 • Współpracy ze szkołami, klubami sportowymi, domami dziecka poprzez m.in. dofinansowanie sprzętu portowego, udziału w zgrupowaniach sportowych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie przybliżania wiedzy i kultury żeglarstwa na rzecz ogółu społeczności.
 • Organizowanie treningów, seminariów i sesji oraz konferencji z udziałem specjalistów.
 • Wspieranie inicjatyw, których celem jest propagowanie sportów żeglarskich.
 • Organizowanie i wspieranie przedsięwzięć charytatywnych.
 • Organizowanie, pozyskiwanie, oraz udostępnianie sprzętu i infrastruktury sportowej.
 • Wspieranie wszelkich działań zbieżnych z celami statutowymi Fundacji.
 • Podejmowanie działań w zakresie doradztwa, w dziedzinie dyscyplin żeglarskich.
 • Pozyskiwanie specjalistów wspierających działania w zakresie sportów żaglowych.

Działalność Fundacji Navigare

Program Edukacji Morskiej
Podsumowanie praktycznych zajęć żeglarskich
OLIMPIJSKI PIKNIK ŻEGLARSKI Fundacji Navigare zrealizowany w Gdyni w Szkole Podstawowej nr 40 im. Kpt. ż. w. K.O. Borchardta
Gdański Weekend Mistrzów

Kontakt biuro

Telefon: +48 694 421 211
E-mail: biuro@fundacjanavigare.pl

Fundacja Navigare

Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
NIP 952-20-33-285
Regon 141169630-00023
KRS 0000291395